Przedsiębiorstwo Projektowe P-M CAMINO wykonuje projekty branży drogowej wraz ze wszystkimi branżami towarzyszącymi, ponadto projekty robót ziemnych oraz organizacji ruchu drogowego.

Wykonujemy projekty budowlane i wykonawcze dróg zarówno na terenach miejskich jak i pozamiejskich. Opracowujemy również  zlecenia projektowe związane z budową układów drogowych na terenie centrów handlowych, logistycznych, obiektów użyteczności publicznej (szkoły, sądy, stadiony sportowe, osiedla mieszkaniowe) oraz na terenach leśnych (drogi pożarowe, wywozowe).